Рекламации

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане, в следните случаи:

  •  Полученият продукт има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 14 дни след получаването му;
  • Всеки един продукт, може да бъде върнат в 14 дневен срок от датата на неговото получаване, при условие, че посоченият е в запазен търговски вид, без следи от употреба, без нарушена опаковка и с всички атрибути, с които е бил изпратен. При връщане на продукт, можете да изберете дали да го замените със същия модел, да изберете друг продукт на негово място или да ви върнем стойността на закупената от вас стока.
  •  Стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента и това се установи в ПРИСЪСТВИЕТО на куриер или ПРЕДСТАВИТЕЛ на фирмата (ако стоката е доставена с транспорт на “ТехХаус” ЕООД);
  •  Не са спазени предварително договорените срокове за доставка;
  •  Ако не са спазени условията на чл. 52 от ЗЗП;
  •  Има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното ѝ несъответствие. В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея сума. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването ѝ. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Транспортните разходи, в случаите на скрити фабрични дефекти, са за наша сметка. Закон за защита на потребителите – Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите – Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.